Total Business Advisor-TBA

DIRECTOR FIRME
INDEX DOMENII  |   PRODUSE/SERVICII  |   OFERTE  |   INSCRIERE  
  CONTUL MEU 


Date contact

Adresa
Sector 2 ,
Judetul: Bucuresti
Strada: Dimitrie Salmen, Nr. 3, Bl. , Sc. , Ap.
Telefon: 0753103355

Total Business Advisor-TBATotal Business Advisor-TBA

Va oferim urmatoarele servicii profesionale :
1.Contabilitate
a) inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare(facturi, chitante);
b) intocmirea raportarilor diverse ce privesc activitatea societatii (fise analitice clienti, furnizori etc.);
c) elaborarea balantei de verificare lunara;trimestriala; dupa caz ;
d) intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare( sau fise de cont ) ;
e) contabilitate de gestiune - evidenta contabila de gestiune (stocuri, productie, calculatie de costuri, aplicarea diferitelor metode de evaluare a stocurilor);
f) intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele (Decont de TVA si Declaratie privind obligatiile la bugetul de stat) ;
g) intocmirea si certificarea situatiilor financiare de sinteza (bilantului contabil) .
2. Consultanta financiar-contabila si fiscala
a) consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale);
b) asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
c) asistenta in vederea reglarii fisei pe platitor si obtinerii certificatului de atestare fiscala de la Administratia Finantelor Publice de sector.
d) Certificari declaratii fiscale ( declaratia 101 )
3.Servicii de salarizare si personal
a) consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
b) intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
c) intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
d) intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal (Somaj, Asigurari sociale si Asigurari sociale de sanatate);
4. Asistenta pentru demararea unei afaceri precum si pentru modificari in structura acesteia (actionari, fond de comert, sedii secundare, etc)
a) consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri in Romania;
b) intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
c) consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
d) inregistrare de societati comerciale;
e) inregistrare si radiere de sedii secundare.
f) Mentionam ca serviciile de mai sus sunt operabile atat la Oficiul Registrului Comertului cat si la Administratiile Finantelor Publice.
5. Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economico-financiara
a) analiza structurilor financiare;
b) analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
c) analiza datoriilor si creantelor;
d) analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
e) intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
f) analiza structurilor financiare;
6. Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar
a) consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii);
b) claborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
c) analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
d) consultanta privind organizarea contabilitatii financiare in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
f) consultanta in vederea elaborarii Regulamentului de ordine interioara si Regulamentului de organizare si functionare.